คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.09.2565
1

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานตรวจเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท เมดิเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอจัตุรัส เเละ บริษัท แดรี่มิลค์ 2021 จำกัด อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.09.2565
0

วันอังคารที่ 6 กันยายายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็น คณะทำงานและเลขานุการ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.08.2565
4

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย และนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมในการนี้ด้วย

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

17.12.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

17.12.2564

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02